Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség - Naár János honlapján

           

Fotók a templomunkról

ïW A hangszórókból a "Templom csendes mélyén" kezdetű ének orgonakíséretét hallja Xð

 

 

A templom külső képe — régi és új felvételeken különböző nézőpontokból

Stumpf Mária - Götz József, Götz Mária - Stumpf János

Matisz Erzsébet

Processzió a templomúton 1962-ben

Kettős esküvő 1955. január 10-én

A templom előtt készült elsőáldozási kép 1958-ból

Processzió a templomúton 1962-ben

1966-ban egy szentmise után 1982-ben a homlokzat felújítása után  

1966-ban egy szentmise után

1982-ben a homlokzat felújítása után

 2000-ben (a külső felújítás előtt) készült képek


2003-ban a homlokzat felújítás után készült felvételek


Oldalhomlokzati képek a felújítás után A Keresztútról nézve

A Kőporosi pincesorról nézve A Kőporosi szőlőhegyről nézve A Teich-ből  nézve

Légifotók (Baranyi Balázs István felvételei)

Éjszakai díszkivilágításban
          

A templombelsőről készült régi és mai képek

A karzatról nézve az 1940-es években

A falképek (szekkók) Petrasovszky Emánuel és Petrasovszky Leó alkotásai
A szentély 1976-ban A szentély egy részlete 1978-ban

2005-ben - a felújítás és restaurálás után - készült felvételek

Ebben az évben került sor a szentély felújítására és az összes falfestmény restaurálására. A munkálatokat AVOP pályázati forrásból (az EU társfinanszírozásával), az Egri Főegyházmegyei Hatóság támogatásával és saját eszközökből finanszíroztuk. A restaurálási munkákat Incze Mózes és Balázs Imre Barna festőművészek végezték.

1788: a templom építése

1847: a templom hosszirányú bővítése

1878: a kőtorony építése

 

A kivilágított szentély Nevezetes évszámok a bejárati ajtó fölött A templomhajó és a karzat

A főoltár

Szűz Mária születése - Kisboldogasszony

(főoltár,  olaj, vászon, XVIII. sz., ismeretlen festő)

A templomhajó boltozatai

A szentély öt cikkelyes boltozata

Középen a Szentháromság három személyes jelképes fölfogásban (bárány, galamb, áldó kéz), jobbról-balról a két szélső cikkelyben incensáló (füstölő) illetve adoráló (hódoló) angyalkák.

A szentély-csegely falképei

A kisded Szűz Mária felé hódoló magyar boldogok és szentek ábrázolása (a főoltár két oldalán az oldalfalon)

Az első keresztboltozat szekkói

Az Úr Jézus földi élete - s egyben az

emberi élet legfontosabb momentumaival közös - négy eseményének ábrázolása.

 

Angyali üdvözlet (Jézus fogantatása)

Jézus születése (a Szentcsalád)

Krisztus a kereszten (Jézus kereszthalála) Krisztus feltámadása

A hátsó keresztboltozat szekkói

Az Úr Jézus életének és tanításának négy "íródeákja":

a Szent Evangelisták

Szent János apostol és evangélista

Szent Lukács evangélista

Szent Máté apostol és evangélista Szent Márk evangélista

 Az első boltív szekkói az egyházközség fogadalmi ünnepeinek szentjeit ábrázolják

Fölül középen az Úr Jézus Legszentebb Nevének

(január 2.) monogramja, két oldalán szalagokat tartó Aprószentek (december 28.).

Bal oldalon Szent Sebestyén vértanú és Szent Fábián pápa, vértanú (január 20.) és Szent Ágota szűz, mártír (február 5.) ábrázolása látható.

Jobb oldalon Szent Rókus (augusztus 16.),  Szent Flórián "Isten tűzoltója" (május 4.) és Istenes Szent János hitvalló (március 8.) képe.

 

A középső boltív szekkói

Jobb oldalon Szent István vértanú (december 26.) és  Keresztelő Szent János (június 24.) képe.

 
Keresztúti stációképek

 

Az Amerikába vándorolt

volt Trauczonfalviak ajándékaként érkeztek

1892-ben.

(A gyertyatartókat 1898-ban ugyancsak ők küldték.)


Az oldal feltöltés alatt áll.

7Vissza az előző oldalra


Az utolsó frissítés dátuma: 2013. szeptember 16. hétfő
©Naár János 2005