Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott,
a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vett támogatás
a "Templombelső díszítőfestés helyreállítás" c. pályázat keretében

Jelen honlappal ezen pályázat előrehaladását igyekszünk bemutatni a 2012. november 30. - 2013. december 19. közötti időszakban.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap logója

Benyújtottuk az MVH-hoz a kifizetési kérelmünket

A munkálatok készrejelentése után, december 2-án került sor a műszaki átadásra. A kivitelező rendelkezésre bocsátotta az építési napló, valamint a felmérési napló egy példányát, továbbá a felelős műszaki vezetői, a kivitelezői és a megfelelőségi nyilatkozatot. A műszaki ellenőr az átadás-átvételi eljárásba képviselte az egyházközség érdekeit. Takács Gábor építész, műszaki ellenőr megállapította, hogy a kivitelező a szerződés szerint teljesített és felvezette a számlára a következő záradékot: "A munka teljesítését igazolom. A számla kifizethető.". Ennek alapján sor került a számla végösszegének kiegyenlítésére. Ezt követően kerülhetett sor december 19-én az elektronikus kifizetési kérelem benyújtására.
A benyújtott kifizetési kérelem 1. oldala

 

Dr. Ternyák Csaba érsek úr ünnepi szentmise keretében megáldotta a díszítőfestésében helyreállított templomunkat

November hónapban a felújítási munkák a tervezett ütemben folytak. A hidegebbre fordult időjárás miatt azonban szükségessé vált a templomfűtés beindítása annak érdekében, hogy a falakra felhordott festékrétegek gyorsabban száradjanak. Ekkor épültek a karzat alatti pillérek és elkészült a két ablak festménye is. A felület-előkészítés és a festés minőségét a műszaki ellenőr több alkalommal ellenőrizte. ...
A Hercegkúti Hírekben megjelent cikk itt olvasható
A Zemplén televízió műsorterve az Újhelyi Körkép c. újságban - benne a megáldási ünnepségről készült beszámoló műsorra tűzése
Képek a megáldási ünnepségről

 

Elkészült a "HERCEGKÚT" prospektus

Befejeződtek a "HERCEGKÚT" című prospektus nyomdai munkálatai. A hiánypótló kiadvány megjelentetésével a falu és környékének értékeit szeretnénk népszerűsíteni. A tartalomból: a község keletkezésének rövid története, nevezetességek és látnivalók (római katolikus templom, Gombos-hegyi Kálvária, világörökségi pincesorok, Sváb tájház, temető, általános iskola és óvoda, községháza, Művelődési ház és Pihenőpark, tradicionális keresztcsűrök, Szabadidő és Sportcentrum, Pogány-kút és környéke), térkép túraútvonalakkal, szálláshelyek, vendéglátás, testvértelepüléseink, Hercegkút információs térképe. A kiadványt A/5 méretben, 32 oldal terjedelemben, fényes műnyomó papírra 4+4 színnel nyomva, laminált borítóval 1000 példányban jelentettük meg. A kiadványok felét a község látogatható objektumaiban helyeznénk el, a többit a környék Tourinform Irodái, a helyi turistaszállások, vendégházak és a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére kívánjuk bocsátani. A kiadványt Naár János állította össze, a grafikákat Incze Mózes Székely Bertalan-díjas készítette, a design ifj. Naár János, a korrektúra Kecskés Mária, a nyomdai előkészítés Gamauf Géza munkája.
A prospektus PDF formátumban megnyitható változata

 

Meghívó a megáldási ünnepségre - 2013. december 9.

A díszítőfestésében helyreállított templom megáldására 2013. december 9-én kerül sor szentmise keretében. Szeretettel várunk mindenkit, aki részt kíván venni egyházközségünknek e jeles ünnepén.
A Zempléni Szuperinfóban közzétett meghívó
A Hercegkúti Hírekben megjelent meghívó
Képek a templomhajóban végzett munkálatokról

 

Elkészült a kivitelező a templomhajó első felével

A munkák első szakasza a tervezett időpontban, október 15-én lezárult. Teljes mértékben helyreállításra került a szentély és a templomhajó diadalív felőli felének a díszítőfestése. Ismét ragyognak a kék boltozaton a csillagok, a mennyezeti bordák és az oldalfalak tagozatai kőkeretet utánzó, a lábazati részek valamint a templomhajó padok előtti felülete a párkányok szintjéig márványerezetű festést kapott. Az ablakokat térhatású keretezés és kőutánzatú párkány díszíti. A stációképek szintén plasztikus hátteret illetve keretet kaptak. Az ablakok mázolása előtt a törött és repedt üvegeket kicseréltettük, a száz éves külső ablakok erősen hiányos gittezését pótoltattuk. A munkát Braun Bertalan végezte nagy precizitással. A templomkertbe beszereztünk újabb négy darab Schönbrunn kerti padot. Takács Gábor műszaki ellenőr, aki folyamatosan őrködik a terv szerinti kivitelezés fölött, az átvételi eljárás során tételesen átvizsgálta a falfelületeket, a dokumentumokat, különösen az építési, festési és felmérési napló bejegyzéseit. Megállapította, hogy a kivitelező a vállalkozási szerződésben meghatározott I. mérföldkőhöz tartozó munkákat a tervekben foglalt műszaki tartalommal és minőségben elvégezte. Mindezek alapján a kivitelező által benyújtott számlát és annak összegét elfogadta és kifizetésre javasolta.
Erről számoltunk be egy cikkben a Hercegkúti Hírek 2014. októberi számában

 

Elkezdődtek a munkák a templomhajóban

A díszítőfestés helyreállításával a templom korábbi szépségét szeretnénk visszaállítani úgy, hogy a 2005-ben restaurált falfestményekkel harmonikus egységet képezzen. A templombelsőben háromféle alapfelület kerül kialakításra: oldalfalakon halvány barnába hajló rózsaszín, lábazatokon és pilléreken négy színnel festett márványos, a mennyezeti részeken halványkék. Az alapfelületeket tagozatok és ornamentikák díszítik öt árnyalat használatával, fény-árnyék-vetett árnyék érzékeltetésével. A lábazaton, pilléreken, valamint a stációképek festett keretezésén márványhatású felület kerül megfestése négy színben foltozva és erezve, a tagozatok és ornamentikák plasztikus megfestése történik öt árnyalat használatával. Az ablakbélletek és keretezések világos, enyhén mintázott mészkőhatású felületen plasztikus profilok, ornamensek használatával kerülnek megfestése. Az ablakkeretezés elemeinek perspektívája a templom hosszanti tengelyén, az ablakra merőleges nézőpontban álló ember szemszögéhez lesz igazítva, ezáltal álarchitektúraként működik a látvány. Mivel térbeli tárgyat érzékeltet, a környezetre vetett árnyékát is megfestik a művészek. ...
A munkálatok előrehaladásáról számoltunk be egy cikkben a Hercegkúti Hírek 2014. szeptemberi számában

 

Elkészült a projekt tájékoztató táblája

A pályázatban vállaltaknak megfelelően, a tájékoztatási kötelezettségek előírásait figyelembe véve, az "Arculati útmutató" alapján megrendelésünkre elkészült A1 méretben az un. "kis projekttábla (A)".
Az információs táblát a templom kerítésére, a bejárati kapu jobb oldalán helyeztük el.
Fényképek a tábláról itt

 

Megkezdődött a templombelső díszítőfestésének helyreállítása

A helyreállítási munkák fővállalkozója - a sárospataki ÉPSZER Építő- és Szerelő Zrt. - a kivitelezést augusztus 12-én megkezdte, a befejezés tervezett időpontja november 30. A cég három festőművészt és két díszítőfestőt vont be alvállalkozóként a munkálatokba. Első ütemben a szentély helyreállítására kerül majd sor, ezt követően veszik munka alá a templomhajó szentély oldali felét, melynek tervezett befejezési határideje október 15. A többi felületet pedig az átálványozás után állítják majd helyre. A szentélyben folyó munkák ideje alatt a szentmisék a Jézus Szíve oltárnál kerülnek bemutatásra. Ennek befejezési céldátuma szeptember 5., tekintettel arra, hogy szeptember 8-án, a templombúcsú és a bérmálás ünnepét a felújított szentélyű templomban kívánjuk tartani.
Képek a szentély díszítőfestésének helyreállításáról

 

Kiválasztásra került az építési munkák fővállalkozója

A pályázat benyújtása előtt egyházközségünk előszerződést kötött az állványozási munkákra a sárospataki ÉPSZER Építő és Szerelőipari Zrt-vel. Ilyen előzmény után döntött a képviselő-testületünk arról. hogy ajánlatot kér az ÉPSZER Zrt-től a projekt építési munkáira azzal, hogy a támogatási határozatban az egyes munkanemekre jóváhagyott, Építésügyi Normagyűjteményen alapuló keretösszegeket nem lépheti át. Ahhoz is hozzájárultunk, hogy mint fővállalkozó, alvállalkozókat alkalmazzon. Ilyen feltételekkel tette meg az ÉPSZER Zrt. az ajánlatot, amelyet a képviselő-testületünk elfogadott. Ennek folytatásaként kötöttünk vállalkozási szerződést 2013. augusztus 6-án az ÉPSZER Zrt-vel. A fővállalkozó Incze Mózes Székely Bertalan-díjas festőművésszel alvállalkozói szerzősést kötött. A műszaki ellenőri feladatok ellátásával Takács Gábor diakónus építőmérnököt bíztuk meg.

 

Megérkezett a támogatási határozat

2013. június 21-i keltezéssel megérkezett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozata a támogatási kérelemmel kapcsolatos döntésről. Az MVH a támogatási kérelmünknek helyt adva, bruttó 14 961 796 Ft támogatást ítélt meg. Ez az összeg teljes mértékű finanszírozási fedezetet nyújt a tervezett munkálatokra. A felújítás kapcsán egyházközségünk közbeszerzésre nem kötelezett, ezért a lehetséges kivitelezők meghívása és kiválasztása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A támogatási határozat megtekinthető itt

 

A Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség beadta pályázatát

2012. november 19-én a Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség beadta pályázatát az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásra. A „Templombelső díszítőfestés helyreállítás” című pályázatban egyházközségünk vállalta, hogy a templombelsőben a díszítőfestés a korábbi festési vázlatok alapján elkészült tervek szerint helyreállításra kerül. A karzatot tartó acélszerkezet idegen anyagát elrejtő tégla pillér falazatok és színezésük a teljes belsőhöz sokkal inkább illeszkedő megjelenést kapnak. A templomkertben a pihenőkert funkció bővítése céljából alkalmas helyekre az északi oldalon további 4 db kerti padot helyeznénk el, meglévő tartókba virágot ültetnénk, és napelemes világítással látnánk el a pihenőhelyet. A hiánypótló „Hercegkút" kiadvány megjelentetésével a falu és környékének értékeit szeretnénk népszerűsíteni.